Artist default photo image

Sweta Kartika


---

Sebagai artist di boardgame

Keris Tanding  [2016]

Wahai pendekar !!!

Ketika Pusaka Dewa turun ke Bumi, pertempuran para pendekar penyandang keris-keris sakti pun dimulai. Palagan bertajuk Keris Tanding menjadi saksi bertemunya tempaan logam dan ajian dari segala penjuru. Siapakah yang mampu menda...